عشق به زیبایی ولذت هنری ؛ همانند عشق به خیر و حقیقت از نفس الهی و نفخه ی ربانی است ، سرچشمه می گیرد و هنر تلاشی است از سوی انسان برای بازیافتن حق در اسم جمیل وعبادتی است برای قرب به آستان معلای سیمرغی که در هر پرش هزاران نقش عجیب و در هرصفیرش هزاران نغمه ی داوودی است .

                                       دکتر حسین الهی قمشه ای


دسته ها :
پنج شنبه هفتم 6 1387
X