نقش تربیت

اگر برگ توت با تربیت ؛حریر و پرنیان می شود چرا انسان با تربیت فرشته نشود ؟

تو فرشته می شوی از جهد کنی از پی آنک

 

برگ توت است بتدریج کنندش اطلس

آیت الله جوادی آملی


دسته ها :
چهارشنبه سیم 5 1387
X