سلیمان بن مهران از امام صادق (ع) پرسید:مردم چگونه از حجت غایب وپنهان بهره مند می شوند ؟

حضرت فرمودند : همچنان که از خورشید پشت ابربهرمند می شوند.

 

دسته ها :
پنج شنبه هفتم 6 1387

 

انس با قرآن

از انس با قرآن کریم ، این صحیفه ی الهی و کتاب هدایت ، غفلت نورزید ؛که

مسلمانان هر چه دارند و خواهند داشت در طول تاریخ ، از برکات سرشار این

کتاب مقدس است . اگر قرآن نبود ، باب معرفت الله بسته بود ،الی الابد.

امام خمینی (ره)

انس با قرآن ، معرفت اسلامی را در ذهن ما ،قویتر و عمیق تر می کند .انس با

قرآن ،یعنی قرآن را خواندن و باز خواندن و در مفاهیم قرآنی تدبر کردن وآن ها را

فهمیدن.بدبختی جوامع اسلامی ، به خاطر دوری از حقایق و معارف قرآنی است .

ایت الله العظمی خامنه ای

دسته ها :
جمعه اول 6 1387

 

 

- اگر دنیا را به حال خود رها کنید ؛ روند و سیر امور از بد به بدتر خواهد رسید.

-هر وقت تصمیم می گیری کاری انجام دهی ، حتما اول باید کار دیگری را تمام کنی .

- برای درست انجام دادن کارها وقت نداریم ، اما برای دوباره کاری همیشه وقت هست .

                     ادوارد مورفی

دسته ها :
جمعه اول 6 1387
X