شکست

- شکست در نهایت ، فرصتی برای دوباره شروع کردن است .

- باید شکست خوردن را بیاموزید ، بی آن که خود را مغلوب به حساب آورید.

- حتی ناپلئون در یک سوم جنگ هایش مغلوب شد .

- موفقیت نقطه ی مقابل شکست نیست .ممکن است دونده ای نفر آخر شود اما اگر رکورد شخصی اش را شکسته با شد ، موفق است

برمودبترا- وی جی بتیرا

دسته ها :
چهارشنبه سیم 5 1387

 

 

پند عارف 

 

هر کس ای عزیزاین ده خصلت شعار خود سازد ، در دنیا و آخرت کار خود سازد :

- با حق به صدق

- با نفس به قهر

- با خلق به انصاف

- با بزرگان به خدمت

- با خردان به شفقت

- با درویشان به سخاوت

- با دوستان به نصیحت

- با دشمنان به حلم

- با جاهلان به خاموشی

- با عالمان به تواضع

خواجه عبدالله انصاری

دسته ها :
چهارشنبه سیم 5 1387

 

 درس بزرگ کتاب های آسمانی

تمام کتب آسمانی که بر انبیا نازل شده اند ، برای این بوده است که این موجودی که اگر سرخود باشد خطرناکترین موجودات عالم است ، تحت  تربیت و تعلیم الهی واقع بشود و بهترین موجودات و افضل تمام خلایق بشود .
                  
                                                امام خمینی (ره)

دسته ها :
چهارشنبه سیم 5 1387

 

راه نجات

 

 

سرمایه ی طاعت الهی تقواست

 

پیرایه ی فقرو پادشاهی تقواست

 

از سختی روز محشر و ازدوزخ

 

فرموده خدا؛ نجات خواهی تقواست

 

مولوی

دسته ها :
چهارشنبه سیم 5 1387

 

هیچ وسیله ای محکمتر و دائمی تر از نماز برای ارتباط میان انسان و

خدا نیست.

 

انسان همیشه به نماز ؛ محتاج است و در عرصه خطر ، محتاجتر.

 

                                           رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مد طله العالی

دسته ها :
سه شنبه بیست و نهم 5 1387
X